Naszą misją jest profesjonalizm a zdobyte doświadczenie w zakresie pomiarów w pomieszczeniach czystych typu CLEANROOM, pomaga Nam dążyć do wyznaczonego celu.

Naszym celem jest świadczenie specjalistycznych usług na najwyższym poziomie.
Prace prowadzimy dla wielu Klientów przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego oraz elektronicznego.
Zakres usług  obejmuje kompleksową kwalifikację oraz pomiary w pomieszczeniach czystych. Nasza kadra posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w akredytowanych laboratoriach poparte szeroką wiedza z zakresu pomieszczeń czystych typu CLEANROOM.
Pomiary wykonujemy w odniesieniu do wymagań GMP - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania i Norm PN-EN ISO 14644 "Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane - Część 1: Klasyfikacja czystości powietrza na podstawie stężenia cząstek" oraz PN-EN ISO 14644-3:2020-03 "Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane - Część 3: Metody badań.


POMIESZCZENIA CZYSTE I STREFY KONTROLOWANE

 • ilość cząstek stałych w powietrzu,
 • test regeneracji - czas osiągnięcia czystości początkowej powietrza,
 • przenikalność cząstek stałych do stref wydzielonych,
 • temperatura i wilgotność względna powietrza,
 • nadciśnienie w pomieszczeniach czystych
 • badania mikrobiologiczne powietrza i powierzchni
 • opracowanie dokumentacji kwalifikacji DQ, IQ, OQ pomieszczeń czystych

SPRĘŻONE POWIETRZE I GAZY TECHNICZNE

 • ilość cząstek stałych,
 • zawartość mgły olejowej,
 • zawartość wody, pomiar punktu rosy
 • stężenie tlenku węgla, dwutlenku węgla, tlenku azotu, dwutlenku azotu.

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

 • integralność i szczelność mocowania filtrów,
 • spadek ciśnienia na filtrach
 • jednorodność, równomierność oraz prędkość liniowa powietrza, 
 • strumień objętości powietrza na nawiewnikach i wywiewnikach,
 • określanie ilości wymian powietrza w pomieszczeniach; 
 • wydajność central wentylacyjno-klimatyzacyjnych; 
 • test dekontaminacji (recovery test) 
 • pomiar sprawności instalacji wentylacyjnej, pomiar sprężu centrali
 • test dymny - wizualizacja przepływu powietrza, wyznaczanie martwych stref
 • przeglądy, regulacje i konserwacje systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych 
 • dostawa i wymiana filtrów EPA, HEPA i ULPA
 • opracowanie dokumentacji kwalifikacji DQ, IQ, OQ systemów klimatyzacyjno-wentylacyjnych HVAC;
 • opracowanie dokumentacji kwalifikacji DQ, IQ, OQ systemów BMS, RMS (EMS).

KOMORY LAMINARNE

 • dostawa i wymiana filtrów HEPA i ULPA
 • integralność i szczelność mocowania filtrów,
 • ilość cząstek stałych w powietrzu,
 • prędkość liniowa powietrza pod filtrami, ocena laminarności strugi powietrza
 • testy równoległości przepływu powietrza,
 • ocena stanu technicznego komór i dezynfekcja
 • weryfikacja alarmów

DYGESTORIA

 • prędkość liniowa powietrza
 • strumień objętości powietrza wyciąganego
 • przenikalność zanieczyszczeń
Walidacja filtrów HEPA w pomieszczeniach czystych CLEANROOM
Pomiar przecieku i szczelności mocowania filtrów HEPA
Pomiar różnicy ciśnien i nadciśnień w pomieszczeniach czystych
Pomiar ilości wymian w pomieszczeniach czystych
Testy regeneracji w pomieszczeniach czystych - recovery test
Pomiar ilości cząstek w powietrzu, Klasyfikacja pomieszczeń czystych - PN EN ISO 14644