Wykonujemy kwalifikację i rekwalifikację pomieszczeń czystych CLEANROOM, systemów wentylacji HVAC (AHU), systemów zarządzania obiektem BMS i RMS, komór lamianarnych oraz instalacji sprężonego powietrza.

Kwalifikacja Pomieszczeń Czystych CLEANROOM
Kwalifikacja Systemów Wentylacji i Klimatyzacji  HVAC/AHU
Kwalifikacja Systemów Automatyki BMS, RMS, EMS
Kwalifikacja Komór Laminarnych BIOHAZARD
Kwalifikacja Nawiewów Laminarnych
Kwalifikacja Instalacji Sprężonego Powietrza
  Kwalifikacja Instalacji Dwutlenku Węgla CO2
Kwalifikacja Projektu DQ
Kwalifikacja Instalacyjna IQ
Kwalifikacja Operacyjna OQ
Kwalifikacja Procesowa PQ
Kwalifikacja Pomieszczeń Czystych Cleanroom

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO WSPÓŁPRACY

Telefon: +48 730 546 750     E-mail: biuro@gmptest.pl