Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie pomiarów w pomieszczeniach czystych CLEANROOM.

Naszym Klientom oferujemy profesjonalne usługi z zakresu kwalifikacji parametrów powietrza w farmacji, medycynie, elektronice.

Zakres usług pomiarowych obejmuje:

Pomiary ilości cząstek stałych w powietrzu, klasyfikacja pomieszczeń czystych, kwalifikacja pomieszczeń czystych, cleanroom, pomieszczenia czyste ISO, pn en iso 14644, walidacja filtrów hepa, badanie integralności filtrów hepa, czystość powietrza

Pomiar ilości cząstek stałych w powietrzu 

Pomiar ilości cząstek wykonywany jest w celu klasyfikacji pomieszczenia czystego w odniesieniu do wymagań GMP - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania lub Norm PN EN ISO 14644 "Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane - Część 1: Klasyfikacja czystości powietrza na podstawie stężenia cząstek".

Klasyfikacja pomieszczenia czystego rozpoczyna się od wyznaczenia ilość punktów pomiarowych. Przy pomiarze ilości cząstek stałych w powietrzu ilość punktów wyznaczana jest według tabeli:

Objętość zasysanego powietrza dla pojedynczej próby uzależniona jest od klasy czystości pomieszczenia czystego typu CLEANROOM.

Przyjmuję się:

  • dla klas A i B - 1 metr sześcienny powietrza 
  • dla klas C i D - 1 stopa sześcienna tj. 28,3 litrów.

Testy wykonujemy za pomocą laserowych liczników cząstek o zakresie pomiarowym od 0,3 μm do 25 μm. Posiadamy wysokiej klasy urzadzienia firm  Particle Measuring Systems i Lighthouse

Pomiar integralności i szczelności mocowania filtrów EPA, HEPA oraz ULPA

Pomiar integralności filtrów  HEPA (tzw. walidacja filtrów HEPA) wykonywany jest w celu weryfikacji  poprawnego ich montażu i wyeliminowaniu braku uszkodzeń po wymianie filtrów.  Badanie filtrów HEPA według PN-EN ISO 14644-3, polega na podaniu przed filtry HEPA aerozolu testowego i następnie skanowaniu strony czystej sondą fotometru liniowego . Wszelkie przecieki powyżej 0,01% dla filtrów klasy H13 i H14 kwalifikują filtr do naprawy a w przypadku dużych uszkodzeń - do wymiany na nowy.

Pomiar prowadzony jest w odniesieniu do wymagań GMP - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania i norm PN EN ISO 14644 "Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane - Część 3: Metody badań" , PN EN 1822 "Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA)"

Testy wykonujemy za pomocą fotometru liniowego firmy ATI.

Pomiar temperatury i wilgotności względnej powietrza
Pomiar strumienia objętości i ilości wymian powietrza

Pomiar objętościowego strumienia powietrza (wydajności nawiewu) wykonywany jest w celu określenia ilości wymian powietrza w pomieszczeniu czystym. 

Pomiar prowadzony jest w odniesieniu do wymagań GMP - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania i norm PN EN ISO 14644 "Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane - Część 3: Metody badań"

Zalecane (optymalne) ilości wymian dla poszczególnych klas czystości:

  • klasa A - należy zapewnić przepływ laminarny o prędkości 0,36 →0,54 m/s
  • klasa B - 40-70 w/h
  • klasa C - 20-40 w/h
  • klasa D - 10-20 w/h

Podane ilości wymian mają charakter orientacyjny. Ilość wymian jest ważnym parametrem pracy instalacji wentylacyjnej HVAC, ponieważ wpływa na szybkość oczyszczania się pomieszczenia (czas regeneracji pomieszczenia). Należy przyjmować wartości optymalne z punktu widzenia aspektu ekonomiczno-technicznego. Największe ilości wymian powinny być zapewnione w śluzach.

Testy wykonujemy za pomocą balometru, termoanemometru firmy TSI.

Pomiar prędkości liniowej powietrza
Pomiar czasu regeneracji (recovery test)
Pomiar nadciśnień i różnicy ciśnień między pomieszczeniami
Wizualizacja kierunków przepływu powietrza
Wizualizacja martwych stref
Pomiar przenikalności zanieczyszczeń 
Pomiar parametrów oraz czystości sprężonego powietrza i gazów technicznych
Pomiary w komorach laminarnych
Pomiary w dygestoriach
Pomiar natężenia poziomu dźwięku od wentylacji
Pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach czystych

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO WSPÓŁPRACY

Telefon: +48 730 546 750     E-mail: biuro@gmptest.pl